XE通貨グラフ: XOF から UZS

CFAフランからウズベキスタンソムのグラフ

このXOF/UZSグラフでは、ペア通貨レートの履歴を最大10年間まで表示できます。 XEは、正確性の高い、仲値の実勢レートを使用しています。

XOFからUZSのグラフ

                                                       
AD