1 MYR 兌 NGN

XE 貨幣轉換器

1RM

1.00 馬來西亞令吉 =

108.10541 尼日利亞奈拉

1 NGN = 0.00925023 MYR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
馬來西亞令吉 兌換為 尼日利亞奈拉 最近更新時間:2023年2月4日 09:35 [UTC]

MYR 兌換 NGN 圖表

1 MYR = 0 NGN

1 馬來西亞令吉 兌換為 尼日利亞奈拉 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
108.47108.47
低位
101.7692.509
平均
105.56101.26
波動率
0.50%0.49%

貨幣資訊


XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡!

超過 7000 萬次全球下載量