1 CVE 兌 NGN

XE 貨幣轉換器

1$
我們使用中間價匯率

1.00 佛得角埃斯庫多 =

4.2837831 尼日利亞奈拉

1 NGN = 0.233439 CVE

我們使用中間價匯率
佛得角埃斯庫多 兌換為 尼日利亞奈拉 最近更新時間:2022年1月18日 07:01 [UTC]

CVE 兌換 NGN 圖表

1 CVE = 0 NGN

1 佛得角埃斯庫多 兌換為 尼日利亞奈拉 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
4.30204.3516
低位
4.18514.1676
平均
4.24254.2511
波動率
0.29%0.36%

貨幣資訊

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡!

超過 7000 萬次全球下載量